VNS GROUP OF INSTITUTIONS - FACULTY OF PHARMACY

FOUNDED 1996

GPAT SCORER


Year 2020

Anmol Pal

AIR-3135(2020)

Gautam Parmar

AIR-1410(2020)

Gopal Patel

AIR-2129(2020)

Gourav Parmar

AIR-10(2020)

Kritika Jaiswal

AIR-1192(2020)

Poonam Sharma

AIR-761(2020)

Raunak Katiyar

AIR-547(2020)

Shafeen Khan

AIR-1590(2020)

Shubham Sahu

AIR-3998(2020)

Shubhangi Vishwakarma

AIR-4993(2020)

Sourabh Chouhan

AIR-738(2020)

Year 2019

Aditi Bhasin

AIR-1811(2019)

Anil Kumar Yadav

AIR-3003(2019)

Anjali Chandani - GRE

AIR-(2019)

Nitesh Sharma

AIR-1350(2019)

Rishi Kumar Verma

AIR-1293(2019)

Year 2018

Year 2017

Abhishek Rai

AIR-1172(2017)

Antara R Mallick

AIR-1095(2017)

Deepak Gorgela

AIR-23(2017)

Devendra Gupta

AIR-77(2017)

Hemraj Rai

AIR-1285(2017)

Manish Singorle

AIR-102(2017)

Mohit K Gupta

AIR-1020(2017)

Pramod K. Patel

AIR-7290(2017)

Pramod K Patel

AIR-7290(2017)

Samiksha Burde

AIR-1285(2017)

Sapna Pal

AIR-2398(2017)

Shashi Ranjan

AIR-1740(2017)

Shivali S. Gaharwar

AIR-1892(2017)

Vikash Kumar Das

AIR-7290(2017)

Year 2016

Avinash Kumar

AIR-2200(2016)

Devendra Gupta

AIR-1200(2016)

Laxmi Priya Swain

AIR-500(2016)

Md Abdul Ali

AIR-1027(2016)

Narendra Umath

AIR-323(2016)

Nidhi Mishra

AIR-1022(2016)

Piyus Mishra

AIR-740(2016)

Priyanka Patra

AIR-239(2016)

Shyam Mewada

AIR-99(2016)

Vishal Tiwari

AIR-554(2016)